Rekisterinpitäjä

Richard Lewis Communications Corporation Oy

Yhteystiedot:
Westendintie 1 B
02160 Espoo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Richard Lewis Communications Corporation Oy / Ann Ollikainen
Westendinte 1 B
02160 Espoo
050 4142742
ann.ollikainen@rlcglobal.com

Rekisteröidyt

Rekisteri sisältää Richard Lewis Communications Corporation Oy:n asiakkaiden tietoja. Rekisteri perustuu aina kirjallisiin sopimuksiin tai asiakkaan omaan päätökseen jättää yhteystietonsa verkkosivujen tai palveluihimme rekisteröitymisen kautta.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 •  Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 •  Osa palveluista saattaa olla käytettävissä myös kirjautumalla henkilökohtaisin tunnuksin asikasportaaliimme

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 •  Asiakassuhteen hallinta
 •  Palveluidemme tuottaminen ja toimittaminen
 •  Palveluistamme kertominen
 •  Laskutus
 •  Myynti
 •  Asiakastuki
 • Edellä mainittujen toimintojen kehittämiseen

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 •  nimi
 • työkuvaus/titteli
 • osasto/kustannuspaikka omassa yrityksessä
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • esimiehen nimi

Asiakastiedot

 • tiedot käydyistä kursseista ja ostetusta oppimateriaalista
 • kielitaso aloitusvaiheessa
 • opiskelun aikaiset raportit

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Richard Lewis Communications Corporation Oy, Westendintie 1 B, 02160 Espoo

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan henkilön antamaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 •  asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 •  opiskelijan esimieheltä tai henkilöstöhallinnolta yhteystietojen muuttuessa

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Richard Lewis Communications Corporation Oy:n ulkopuolelle.

Ulkomailla suoritettaviin intensiivikursseihin liittyen luovutamme tietoja

– Richard Lewis Communications Ltd:lle (UK), heidän toimitiloissaan järjestettäviä englannin kielen intensiivikursseja varten.

– CERAN centrelle (Belgia), heidän toimitiloissaan järjestettäviä ranskan kielen intensiivikursseja varten.

– Richard Lewis Communicationsin Ruotsin yhteistyökumppanille, heidän toimitiloissaan järjestettäviä ruotsin kielen intensiivikursseja varten.

Kaikki yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 •  Asiakkuuden päätyttyä henkilötietoja säilytetään lain vaatiman ajan

Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

 

Cookie Function Cookie Name Description
WordPress Login wordpress_[hash]wordpress_logged_in_[hash]
wordpress_test_[hash]
wordpress_test_cookie
WordPress is the Content Management System (CMS) that runs this website. It uses a “session cookie” when logging in and out and is essential for proper website operation. User data is all anonymous.
WordPress Admin UI wp-settings-[UID]
wp-settings-{time}-[UID]
WordPress also cookies to to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface. User data is all anonymous.
TinyMCE_content_size WSYIWYG editor
PHPSESSID Used by some plugins that the site uses

The following table lists any cookies that are seen as non-essential to the workings of the website.

Cookie Function Cookie Name Description
Blog/Post Comments comment_author
comment_author_email
comment_author_url
If you leave a comment on the website e.g. on a page, article or blog post, then a cookie may be stored to ‘remember’ your email address for the next time you post (should you choose the “remember me” option). All cookies starting with comment_author deal with this
Social Networking k (Twitter) We integrate our site in to various social networking sites and use various plugins to do this to integrate with Facebook, Twitter, Pinterest and Google+, to make it easy for you to share content you find on our site. These services may save some cookies.
Google Analytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz
We use Google Analytics to allow us to analyse the traffic to our site and to review a number of statistics regarding our visitors. (Further information on the data they collect is available here).

What Now

If you have all the information you need and you want to take the first steps to greater global success through intensive and completely customised English communications training, begin booking your course with us below now.

Join us and improve your business communication skills, just like staff from…
 • Honeywell
 • Skanska
 • Nokia
 • Johnson + Johnson
 • Haaga-Helia
 • Biogen
 • VR Track
 • Vaisala
Contact here
 • required
 • required
 • required
 • I am happy for you to contact me back about my enquiry.

 • captcha